Vítejte na stránkách Střediska křesťanské pomoci-Pastelka

Od 1. září 2021 sídlíme na stejné adrese, ale v jiných prostorách. Setkání jsou po domluvě.

 

Středisko křesťanské pomoci - Pastelka vzniklo v březnu 2010. O několik týdnů později, 1.4. 2010, bylo otevřeno mateřské centrum. Jsme členy Síte pro rodinu, z.s. Cílem naší činnosti je podpora prorodinné politiky, upevňování manželství, pomoc se vztahovými problémy ať už mezi parntery, ve výchově, ale také s mezigeneračními. Mohou mezi nás všichni, kdo se chtějí pobavit, zasmát, zahrát si, povzbuzovat se a načerpat nových sil nebo poradit. Cílem je nabídnout rodinám přátelské, laskavé a příjemné prostředí a aktivity, jejichž součástí je i citlivá a spontánní zvěst Boží lásky.Chceme vytvářet podnětné prostředí pro rodiny s dětmi. Budeme rádi, když se k nám přijdete podívat, a nemusíte být jen z Protivína a okolí.