Vítejte na stránkách Střediska křesťanské pomoci-Pastelka

Středisko křesťanské pomoci - Pastelka vzniklo v březnu 2010. O několik týdnů později, 1.4. 2010, bylo otevřeno mateřské centrum. Vedeme a nabízíme semináře a osvětu Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové založenou na bezpodmínečné lásce. Cílem naší činnosti je podpora prorodinné politiky, upevňování manželství, pomoc se vztahovými problémy ať už mezi parntery, ve výchově, ale také s mezigeneračními. Mohou mezi nás všichni, kdo se chtějí pobavit, zasmát, zahrát si, povzbuzovat se a načerpat nových sil nebo poradit. Cílem je nabídnout rodinám přátelské, laskavé a příjemné prostředí a aktivity, jejichž součástí je i citlivá a spontánní zvěst Boží lásky.Chceme vytvářet podnětné prostředí pro rodiny s dětmi. Budeme rádi, když se k nám přijdete podívat, a nemusíte být jen z Protivína a okolí.