Program jaro 2018

 1. 2.     Střídavá péče od 18:00
 2. 2      Dorost od 18:00
 7. 2.     Výtvarný kroužek od15:30
 8. 2.     Přípravný kurz na testy ECDL
 9. 2.     Dorost od 18:00
14. 2.    Testy ECDL
15. 2.    Zdravé vaření - Voda od 17:30
16. 2.    Dorost
21. 2.    Výtvraný kroužek 15:30
23. 2.    Dorost
  2. 3.    Dorost
  7. 3.    Výtvarný  kroužek od 15:30
  9. 3.    Dorost
15. 3.    Zdravé vaření - Brambory od 17:30
16. 3.    Dorost
21. 3.    Výtvarný kroužek
23. 3.    Dorost
29. 3.    Velikonoce pro děti
  4. 4.    Výtvraný kroužek
   6.4.    Dorost
12. 4.    Zdravé vaření od17:30
13. 4.    Dorost
20. -22. 4. Víkendové setkání pro starší dorost na Poušti s Atlety v akci